Forberedelse til Mat A

Forberedelse til Mat A

Titel
Skriftlig matematik-eksamen A niveau
Kursusnavn
SkmatA
Kursets varighed
Der er dedikeret 30 timer til kurset, og der er afsat 4 timer pr. gang.
Timerne ligger om lørdagen og søndagen, begge dage fra kl. 11.00-15.00
hen over 8 weekender. I tilfælde af ændringer i forhold til tid eller sted, så
orienteres eleven om dette.
Forudsætninger
Det er en ønsket forudsætning, at eleven har et acceptabelt kendskab til
størstedelen af det matematiske pensum på A og B-niveau.
Bemærk, at kurset er ikke en gennemgang af det teoretiske pensum for matA, men en træning i eksamensopgaver, så man er forberedt til opgaverne til
den skriftlige eksamen i matematik på A-niveau. Som hjælp til løsning af
opgaverne vil der være gennemgang af nødvendig teori ved siden.
Underviser/kursusansvarlig
Khuram Saleem
Læringsmål
Ved kursets afslutning vil eleven:
1. være i stand til at opstille strategier for løsning af matematiske opgaver
indenfor respektive emner
2. være i stand til at løse typeopgaver som dem, man kan forvente til
eksamen
3. være i stand til at opstille løsningsforslag til en given matematisk opgave
4. have fået god erfaring med de forskellige typeopgaver
5. have opnået rutine i løsning af typeopgaver
Kursusindhold
I kurset gennemgås eksamensopgaver som træning til den skriftlige
eksamen i matematik på A-niveau. Alle opgaver er fra gamle eksamenssæt. I
kurset trænes således typeopgaver, så man bliver forberedt til de opgaver,
man kommer til at møde til eksamen.
I kurset får man også træning i at bruge Maple, som hjælpemiddel til den
skriftlige eksamen med hjælpemidler.
Eksamenssættene dækker opgaver indenfor følgende områder:
1. Tal og formler
2. Funktioner
3. Monotoniforhold og differentialregning
4. Vektorfunktioner og banekurver
5. Funktioner af to variable
6. Differentialligninger
7. Integralregning
8. Geometri og vektorregning
9. Matematiske modeller og modellering
Pris
2500 kr. for 30 timer.

Registrering

Mere at udforske

GYMNASIET

Forberedelse til Mat A

Titel Skriftlig matematik-eksamen A niveau Kursusnavn SkmatA Kursets varighed Der er dedikeret 30 timer til kurset, og der er afsat 4 timer pr. gang. Timerne ligger om lørdagen og søndagen,