Viden Om

Mathema

Er Matematik

Mathema er det græske ord for matematik og dækker over læring og viden. Det er studiet og videnskaben om mønstre – ikke kun af geometriske figurer, men alle fænomener, som kan beskrives ved hjælp af det matematiske sprog. Om det er i naturen omkring os, i det vide univers udenfor os eller tættere på i den biologiske verden indeni os, så finder vi et hav af strukturer. Det kan være beskrivelsen af et punkt, en ret linje, størrelsen på den kraft der trækker en genstand nedad, tiltrækningskraften mellem to planeter, bevægelsen af bølger, dannelsen af skyer, stabilitet af konstruktioner m.m. Det er derfor det siges, at matematik er overalt. Der hvor der er mønstre, struktur og orden, der vil man kunne finde matematik!

Matematik

I Et Nyt Lys

Der er stort behov for at præsentere matematik på ny.  Der er desværre alt for mange elever som sidder tilbage med oplevelsen af at matematik kun handler om regning, regnemetoder, formler og ligninger. Desuden er der en gennemgående følelse af, at matematik ikke kan bruges til særligt meget. Dette ønsker Mathema at lave om på.

Har man fået præsenteret matematik på den rigtige måde, så opdager man hurtigt, at der er meget lidt i vores omverden, som på den ene eller anden måde ikke har med matematik at gøre. Den er et umådelig stærkt redskab, både i forhold til beskrivelser og forståelse af de fænomener vi observerer omkring os, men i særdeleshed også i forbindelse med logisk tænkning og problemløsning. Matematisk læring gør os bedre til at finde mønstre og strukturer, at tænke systematisk og præcist, at komme frem til nye konlusioner ved at bruge gamle præmisser, at problemløse samt at tænke ud af boksen ved at bruge vores fantasi.

Mathema

En Pædagogisk Platform

Ordet pædagogik kan ledes tilbage til det græske ord παιδαγωγός (paidagōgos), som dækker over det at lede et barn. I undervisningssammenhæng handler det i særdeleshed om, hvordan man på konstruktiv vis guider eleven hen imod læring og forståelse. Hos Mathema tror vi på, at læring og forståelse bedst sker ved først at skabe et læringsmiljø, som er bygget på oprigtighed, forståelse, imødekommenhed, ærlighed og tålmodighed. Et læringsmiljø som er baseret på netop disse kvaliteter er med til at skabe trygge rammer således, at eleven føler sig tilpas:

1) ved sine faglige/personlige udviklingspunkter.
2) ved at stille mange spørgsmål
3) ved at sparre med læreren
4) ved at modtage faglig rådgivning
5) ved faglig sparring med andre elever

Hos Mathema ønsker vi at lede eleven imod læring med udgangspunkt i ovenfornævnte trygge rammer. Vi er oprigtige i vores møde med eleven i det i det vi kerer os om dennes faglige og personlige udvikling. Vi er imødekommende og forstående overfor elevens personlige og faglige udviklingspunkter. Vi er ærlige i forhold til vores faglige vejledning og feedback og vi er tålmodige under hele processen.

Se vores kurser