Kursets varighed

Der er dedikeret 30 timer til kurset, og der er afsat 4 timer pr. gang.

Timerne ligger om lørdagen og søndagen, begge dage fra kl. 11.00-15.00 hen over 8 weekender. I tilfælde af ændringer i forhold til tid eller sted, så orienteres eleven om dette.

Forudsætninger

Det er en ønsket forudsætning, at eleven har et acceptabelt kendskab til størstedelen af det matematiske pensum på A og B-niveau.

Bemærk, at kurset er ikke en gennemgang af det teoretiske pensum for mat-A, men en træning i eksamensopgaver, så man er forberedt til opgaverne til den skriftlige eksamen i matematik på A-niveau. Som hjælp til løsning af opgaverne vil der være gennemgang af nødvendig teori ved siden.

Læringsmål

Ved kursets afslutning vil eleven:

  1. være i stand til at opstille strategier for løsning af matematiske opgaver indenfor respektive emner
  2. være i stand til at løse typeopgaver som dem, man kan forvente til eksamen
  3. være i stand til at opstille løsningsforslag til en given matematisk opgave
  4. have fået god erfaring med de forskellige typeopgaver
  5. have opnået rutine i løsning af typeopgaver

Kursusindhold

kr1900