Kursets varighed

Der er dedikeret 30 timer til kurset, og der er afsat 4 timer pr. gang.

Timerne ligger om lørdagen og søndagen, begge dage fra kl. 11.00-15.00 hen over 8 weekender. I tilfælde af ændringer i forhold til tid eller sted, så orienteres eleven om dette.

Forudsætninger

Det er en ønsket forudsætning, at eleven har et acceptabelt kendskab til størstedelen af det matematiske pensum på A og B-niveau.

Bemærk, at kurset er ikke en gennemgang af det teoretiske pensum for mat-A, men en træning i eksamensopgaver, så man er forberedt til opgaverne til den skriftlige eksamen i matematik på A-niveau. Som hjælp til løsning af opgaverne vil der være gennemgang af nødvendig teori ved siden.

Læringsmål

Ved kursets afslutning vil eleven:

 1. være i stand til at opstille strategier for løsning af matematiske opgaver indenfor respektive emner
 2. være i stand til at løse typeopgaver som dem, man kan forvente til eksamen
 3. være i stand til at opstille løsningsforslag til en given matematisk opgave
 4. have fået god erfaring med de forskellige typeopgaver
 5. have opnået rutine i løsning af typeopgaver

Kursusindhold

I kurset gennemgås eksamensopgaver som træning til den skriftlige eksamen i matematik på A-niveau. Alle opgaver er fra gamle eksamenssæt. I kurset trænes således typeopgaver, så man bliver forberedt til de opgaver, man kommer til at møde til eksamen.

I kurset får man også træning i at bruge Maple, som hjælpemiddel til den skriftlige eksamen med hjælpemidler.

Eksamenssættene dækker opgaver indenfor følgende områder:

 1. Tal og formler
 2. Funktioner
 3. Monotoniforhold og differentialregning
 4. Vektorfunktioner og banekurver
 5. Funktioner af to variable
 6. Differentialligninger
 7. Integralregning
 8. Geometri og vektorregning
 9. Matematiske modeller og modellering

kr1900