Kursets varighed

Der er dedikeret 20 timer til kurset, og der er afsat 4 timer pr. gang.
Timerne er placeret i hverdagene i tidsrummet 15-19. I tilfælde af ændringer i forhold til tid eller sted, så orienteres eleven om dette.

Forudsætninger

Emnerne introduceres fra bunden og derfor er der ingen faglige forudsætninger for at følge kurset.

Læringsmål

Ved kursets afslutning vil eleven:

  1. være i stand til at opstille strategier for løsning af matematiske opgaver indenfor respektive emner
  2. være i stand til at løse typeopgaver som dem, man kan forvente til eksamen
  3. være i stand til at opstille løsningsforslag til en given matematisk opgave
  4. have fået god erfaring med de forskellige typeopgaver
  5. have opnået rutine i løsning af typeopgaver

Kursusindhold

I kurset gennemgås eksamensopgaver som træning til den skriftlige eksamen i matematik på A-niveau. Alle opgaver er fra gamle eksamenssæt. I kurset trænes således typeopgaver, så man bliver forberedt til de opgaver, man kommer til at møde til eksamen.

I kurset får man også træning i at bruge Maple, som hjælpemiddel til den skriftlige eksamen med hjælpemidler.

Eksamenssættene dækker opgaver indenfor følgende områder:

  1. Tal og formler

2. Funktioner

3. Monotoniforhold og differentialregning

4. Vektorfunktioner og banekurver

5. Funktioner af to variable

6. Differentialligninger

7. Integralregning

8. Geometri og vektorregning

9. Matematiske modeller og modellering

kr500