Kursets varighed

Der er dedikeret 30 timer til kurset, og der er afsat 5 timer pr. gang. Timerne er fordelt over 2 weekender inklusiv to fredage og ligger på følgende dage og tidsrum:

Fredag d. 19/11 2021: kl. 15-20
Lørdag d. 20/11 2021: kl. 9-14
Søndag d. 21/11 2021: kl. 9-14

Fredag d. 26/11 2021: kl. 15-20
Lørdag d. 27/11 2021: kl. 9-14
Søndag d. 28/11 2021: kl. 9-14

I tilfælde af ændringer i forhold til dato eller tid, så orienteres eleven herom.

Forudsætninger

Det er en ønsket forudsætning, at eleven har et acceptabelt kendskab til det matematiske pensum på A og B-niveau. Bemærk, at kurset ikke er en gennemgang af det teoretiske pensum for mat-A, men en træning i eksamensopgaver, så man er forberedt til opgaverne til den skriftlige eksamen i matematik på A-niveau. Som hjælp til løsning af opgaverne vil der være henvisninger til nødvendig teori. Se venligst de andre kurser for gennemgang af teori.

Læringsmål

Ved kursets afslutning vil eleven:

 1. være foreberedt til den skriftlige eksamen i matematik på A-niveau
 2. have opnået rutine i løsning af typeopgaver
 3. have fået god erfaring med de forskellige typeopgaver
 4. være i stand til at opstille løsningsforslag til en given matematisk opgave
 5. være i stand til at opstille strategier for løsning af matematiske opgaver indenfor respektive emne

Kursusindhold

I kurset gennemgås eksamensopgaver som træning til den skriftlige eksamen i matematik på A-niveau, både med og uden hjælpemidler. Alle opgaver er fra gamle eksamenssæt. I kurset trænes således typeopgaver, så man bliver forberedt til de opgaver, man kommer til at møde til eksamen. I kurset får man også træning i at bruge Maple, som hjælpemiddel til den skriftlige eksamen med hjælpemidler.

Eksamenssættene dækker opgaver indenfor følgende områder:

 1. Tal og formler
 2. Funktioner
 3. Monotoniforhold og differentialregning
 4. Vektorfunktioner og banekurver
 5. Funktioner af to variable
 6. Differentialligninger
 7. Integralregning
 8. Geometri og vektorregning
 9. Matematiske modeller og modellering

kr1900